Szkice

Szkice zamieszczone na stronie sugerują wygląd obiektu w dobrych warunkach obserwacyjnych i pod ciemnym niebem. Nie są jednak absolutnym wyznacznikiem wyglądu obiektu. Proszę pamiętać, że na wygląd obiektu ma wpływ wiele czynników. Nie tylko apertura teleskopu, ale także zaświetlenie nieba, przejrzystość powietrza, wilgotność powietrza, stabilność atmosfery. Również sprawność sprzętu, a nawet przygotowanie do obserwacji ma tutaj znaczenie.

Szkice wykonał Aleksander Cieśla w oparciu o teleskop 130/900 z okularami 10 i 25mm.