Metoda zerkania

Spróbuj "zerkania"! Jesteś pewien, że wycelowałeś dokładnie we właściwe miejsce, wydaje Ci się, że coś tam dostrzegasz, ale na granicy widoczności? Obiekty głębokiego nieba o bardzo małej jasności, które są ledwo widoczne spróbuj dostrzec "zerkaniem". Ta technika obserwacji polega na tym, aby spojrzeć nie centralnie w obiekt, a nieco obok niego. To dziwne, ale to działa. Odpowiada za to budowa oka. W dostrzeganiu obiektów w bardzo słabym oświetleniu biorą udział pręciki, które są rozmieszczone wokół, a nie w centralnej części siatkówki oka.